Loga


NowościJohannes Kepler

Noworoczny podarek albo o sześciokątnych płatkach śniegu

Noworoczny podarek albo o sześciokątnych płatkach śniegu

Pierwszy polski przekład słynnego Noworocznego podarku ─ książki, w której Johannes Kepler usiłuje wysnuć z kształtu płatka śniegu podstawowe prawa przyrody. Do rozwiązania zagadek struktury plastra...

więcej

Przegląd Humanistyczny 2015/3

Przegląd Humanistyczny 2015/3

Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli,...

więcej

Redakcja naukowa: Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza

Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz

Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz

Kompendium wiedzy na temat wymagających pilnego rozwiązania aktualnych problemów społecznych w Polsce. Tom składa się z pięciu części poświęconych kolejno: polityce społecznej Polski oraz kluczowym kwestiom,...

więcej

Tytus Jaskułowski

Szpiedzy tacy jak wy. Wywiadowcza (nie)codzienność kontaktów między PRL a NRD  1970-1990

Szpiedzy tacy jak wy. Wywiadowcza (nie)codzienność kontaktów między PRL a NRD 1970-1990

Książka ukazuje obraz społeczeństwa PRL i NRD odbity w krzywym zwierciadle biurokracji tajnej służby. Można się z niej między innymi dowiedzieć, kto w 1980 roku poprosił polskiego ministra spraw wewnętrznych...

więcej

Opracowali Katarzyna Person, Zofia Trębacz, Michał Trębacz

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 23, Dzienniki z getta warszawskiego

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 23, Dzienniki z getta warszawskiego

Niniejszy tom zawiera dzienniki i zapiski z getta warszawskiego. Obejmuje autografy i rękopisy anonimowe, bezpośrednie relacje autorów oraz teksty osób trzecich spisane przez współpracowników „Oneg Szabat”....

więcej

Opracował Marcin Urynowicz

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 20, Prasa getta warszawskiego: ugrupowania prawicowe

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 20, Prasa getta warszawskiego: ugrupowania prawicowe

Niniejszy tom zawiera materiały prasowe powstałe zasadniczo w Warszawie w latach 1940–1943. Obejmuje: niewielkie pisemko „A kol in der midbar” o charakterze ściśle religijnym wydane...

więcej

Redakcja: Wanda Fijałkowska, Małgorzata Izert, Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka

Etre philologue. Mélanges offerts à Teresa Giermak-Zielińska

Etre philologue. Mélanges offerts à Teresa Giermak-Zielińska

Na tom składa się 20 artykułów poświęconych komparatystyce (głównie polsko-francuskiej) oraz trudnościom przekładu; temat ujęto w szerokim spektrum chronologicznym poruszanych zagadnień językowych (XVI-XXI...

więcej

Kwartalnik Pedagogiczny 2015/3(237)

Kwartalnik Pedagogiczny 2015/3(237)

Czasopismo ogólnopolskie ukazujące się od roku 1956. Pismo drukuje zarówno artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki, jak i omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki...

więcej

Opracowali Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 19, Prasa getta warszawskiego: Hechaluc-Dror i Gordonia

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 19, Prasa getta warszawskiego: Hechaluc-Dror i Gordonia

Kolejny tom z serii Archiwum Ringelbluma prezentuje prasę wydawaną przez Dror i Gordonię - dwie organizacje młodzieżowe, których profil ideowy można określić mianem „niemarksistowskiej lewicy syjonistycznej”...

więcej

Opracowała Joanna Nalewajko-Kulikov

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 28, Cwi Pryłucki. Wspomnienia (1905–1939)

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, tom 28, Cwi Pryłucki. Wspomnienia (1905–1939)

Tom zawiera spisane w getcie warszawskim wspomnienia Cwi Pryłuckiego (1862-1942), publicysty, jednego z pionierów prasy żydowskiej. Wspomnienia te zachowały się (niestety nie w komplecie) w oryginale,...

więcej

Redakcja naukowa Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, współpraca Halina Mieczkowska

Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci

Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci

Tom zawiera teksty poświęcone działalności Samuela Bogumiła Lindego jako pierwszego dyrektora Biblioteki Publicznej przy Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie, jego dokonaniom pedagogicznym, działaniom...

więcej

Redakcja naukowa Urszula Kowalczuk i Łukasz Książyk

Historie literatury polskiej 1864-1914

Historie literatury polskiej 1864-1914

Publikacja wieloautorska podejmująca próbę interpretacji wypowiedzi dotyczących historii literatury przełomu XIX i XX wieku, przebiegu procesu historycznoliterackiego, sposobu postrzegania literatur obcych...

więcej

Jerzy Zięborak

Pierwsze walki o Uniwersytet w Powstaniu Warszawskim

Pierwsze walki o Uniwersytet w Powstaniu Warszawskim

Wspomnienia Jerzego Zięboraka ze Zgrupowania Krybar dotyczące pierwszych dni powstania warszawskiego, a zwłaszcza walk o Uniwersytet Warszawski. Autor szczegółowo opisuje przebieg pierwszego ataku na...

więcej

Grzegorz Gąsior

Praska wiosna w Bratysławie. Kierownictwo Komunistycznej Partii Słowacji w okresie próby reformy systemu politycznego w Czechosłowacji w latach 1968-1969

Praska wiosna w Bratysławie. Kierownictwo Komunistycznej Partii Słowacji w okresie próby reformy systemu politycznego w Czechosłowacji w latach 1968-1969

Publikacja opisuje politykę kierownictwa Komunistycznej Partii Słowacji między styczniem 1968 r. (wybór Alexandra Dubčeka na I sekretarza KPCz) a październikiem 1969 r. (ostateczne odrzucenie reform politycznych)...

więcej

Redakcja naukowa Sylwia Surdykowska

Orientalistyka. Rozważania o nauce

Orientalistyka. Rozważania o nauce

Książka o tematyce interdyscyplinarnej, pokazująca wzajemne powiązania badań orientalistycznych z badaniami w zakresie innych dyscyplin naukowych, np. historii, politologii, językoznawstwa. Prezentuje...

więcejchopin_baner_468x60


KOBiDZ

UWAGA
WYDAWNICTWA
UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO
poszukują osób lub ich spadkobierców
LISTA

prenumerata  Prenumerata czasopism


 

ZAMÓW BIULETYN WUW!

BOOKSHOP icon.gif


KATALOG
Nowości i zapowiedzi


Oferta WUW jest dostępna
w Księgarni Uniwersyteckiej LIBER
Krakowskie Przedmieœcie 24
od poniedziałku do piątku
w godz.9.00-19.00
oraz w soboty i niedziele
w godz. 10.00-18.00
ZAMóWIENIA
Dział Handlowy
tel. 022 55 31 333
mail: dz.handlowy@uw.edu.pl
Konto: PL 54 1160 2202 0000 0000 4256 3626

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa

Name of the bank: Bank Millennium SA
Address: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL54 1160 2202 0000 0000 4256 3626
Informujemy, iż wybrane pozycje naukowe Wydawnictw są dostępne w wersji elektronicznej na portalu ibuk.pl oraz CEEOL

youtube Facebook Twitter

Pismo UW Zapraszamy na stronę internetową
Pisma Uniwersytetu Warszawskiego.
Ksztaltowanie
Wladza wyobrazni
Balkany na Ukrainie
Przyjazn, ktorej nie bylo
Miasto na zadanie
Wychowanie jako milosc</a>
      <a href=
Księgarnia Uniwersytecka Liber
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
MuratorExpo
Azymut
F.K. Olesiejuk
Galeria Zachęta